130. výročie vzniku SOŠ obchodu a služieb v Prešove

5. 10. 2018 Nezařazené Aktuality - archiv

130. jubileum SOŠ gastronómie a služieb v Prešove

Školstvo

Vo štvrtok 27. septembra 2018 sme oslávili pod záštitou PSK veľkolepé jubileum našej školy slávnostnou akadémiou.

Naša škola vznikla v roku 1888 ako Obchodná učňovská škola. Počas svojej dlhoročnej histórie prešla viacerými zmenami a bola sprevádzaná mnohými významnými udalosťami. Nová budova školy, nachádzajúca sa na súčasnej adrese na Sídlisku duklianskych hrdinov, bola postavená v roku 1963. O niečo neskôr v roku 1968 bola ocenená plaketou prezidenta ČSSR. V roku 2002 sa stal zriaďovateľom našej školy vyšší územný celok v Prešove.

V tomto školskom roku sa škola premenovala na Strednú odbornú školu gastronómie a služieb, čo plne vystihuje súčasné zameranie školy.

Slávnosť sa realizovala na akademickej pôde našej školy a niesla sa v skutočne oslavnom duchu. Pozvanie prijali vzácni hostia, ako napríklad viceprimátor mesta Prešov Ing. Š. Kužma, podpredseda PSK Dr. J. Lukáč, vedúci odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu Dr. J. Furman a mnohí ďalší. Navštívili nás aj delegácie z družobných škôl, bývalí učitelia a zamestnanci školy, a tiež naši bývalí absolventi.

Slávnostná akadémia mala bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili a zatancovali, zahrali, či zaspievali nielen naši žiaci – tí súčasní, ale aj bývalí – ale aj samotní pedagógovia. Vychutnali sme si temperamentné folklórne tance, vypočuli sme si podmanivé piesne, videli sme barmanskú show i športovú akrobaciu s loptou. Našu školu videozdravicami pozdravili niekdajší úspešní študenti i učitelia, osobne nás prišli pozdraviť aj naši priatelia z Krakowa, Ivoniczu i Chrudimu.

Súčasťou programu bol aj slávnostný krst nového názvu školy. Krstnými otcami sa stali členovia Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a zároveň majstri nášho odborného výcviku – Mgr. F. Krankota a Mgr. M. Gajdoš, ktorí pokrstili nový názov školy dôstojnou a mimoriadne chutnou tortou.

Riaditeľ školy, Mgr. Peter Kakaščík, ocenil dlhoročnú a prínosnú prácu mnohých súčasných aj bývalých učiteľov, zamestnancov a tiež majstrov odborného výcviku ďakovnými listami, ktoré im v priebehu oslavy osobne odovzdal.

Záver celej akcie spestrilo strhujúce vystúpenie folklórneho súboru Rozmarija, po ktorom už nasledoval slávnostný raut v našej reštaurácii Sen. Raut, pripravovaný majstrami a žiakmi nášho odborného výcviku, ponúkal široký výber kulinárskych jedál a nápojov. Studené jedlá, teplé pokrmy a zákusky potešili nielen chuťové poháriky, ale boli nepochybne zážitkom aj pre oko pozvaných hostí. Vďaka tejto výnimočnej gastronomickej prezentácii nemôže hádam nikto zo zúčastnených pochybovať o tom, že slovo „gastronómia“ patrí do nového názvu našej školy plným právom.

Veríme, že všetci prítomní sa u nás cítili príjemne a budú nám držať palce do ďalších rokov našej existencie.

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sos_oas_po/2018_vyrocie, cols=2, rows=1, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=false, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V Prešove 5. 10. 2018

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024