13. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky

10. 12. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

AIDS sa týka všetkých

Školstvo

V rámci Svetového dňa boja proti AIDS sa dňa 27. 11. 2019 konal  v Žiline  13. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2019), Okresného úradu – odboru školstva v Žiline, mesta Žilina a pod záštitou Dr. Tatula Habokyana, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku.

SOŠ služieb Majstra Pavla v Levoči sa do kampane zapojila viacerými aktivitami, pričom jednou z nich bola aj výtvarná súťaž. Žiaci mali graficky vyjadriť zameranie kampane.

Do súťaže sa zapojilo 53 stredných škôl, čiže 159 žiakov z celého Slovenska. Aj napriek tomu, že naša škola nie je zameraná na vzdelávanie v umeleckej oblasti, žiak nadstavbového štúdia Samuel Solák získal vo výtvarnej súťaži 3. miesto.

***

Ing. Katarína Duchová

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sos-kos_po/2019_aids, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 10. 12. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024