100. výročie SPŠ stavebnej v Prešove

10. 12. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Bez histórie niet budúcnosti, či – 100 ročná jubilantka oblečená do slávnostných šiat…

Školstvo

Aj v tomto duchu sa niesla slávnostná akadémia v PKO, ktorá sa uskutočnila 21.11.2019 pri príležitosti 100. výročia školy.

Čas – pre mnohých fyzikálna veličina… plynutie bytia… veľká záhada… Neúprosný pán, ktorý raz uteká, rýchlo, inokedy pomaly… nepriateľ človeka… Je to práve on, ktorý riadi našu každodennosť. Určuje nám pravidlá a pre každého z nás má inú cenu. Zastaviť čas… túžba stará ako ľudstvo samo… Hovorí sa, že čas plynie rýchlo, ale plynutie času je nemenné.

100 je magické číslo, vzbudzuje rešpekt i úctu. Je to čas nielen na hodnotenie, ale zároveň nás nabáda myslieť na budúcnosť. Naša alma mater už 100 rokov stojí na pevných základoch. Nie je to len budova, či názov… sú to žiaci, učitelia, atmosféra, mnoho spomienok a osudov…

Naša škola aj keď už má 100 rokov, nezostarla. A aká je SPŠ stavebná dnes? Moderná, otvorená svetu, ale nezabúdajúca na svoje korene. Je to živý organizmus, ktorý neustále pracuje, dýcha, raduje aj smúti a bojuje o svoje miesto v spoločnosti. Je večne mladá svojím duchom, žiakmi, myslením…Stále sa v nej niečo deje, staré zaniká a rodí sa nové…

Budova prešla aj postupnou renováciou. Obliekla si novú fasádu, bol vynovený jej interiér pre potreby žiakov aj učiteľov. Počet a rozmanitosť  predmetov, ktoré  žiakom poskytuje, zoznam aktivít, do ktorých sa  zapája, sú jasným dôkazom toho, že žije životom bohatým na udalosti a že žiaci sú motivovaní pracovať na sebe a rozvíjať sa. Okrem kvalitnej vzdelávacej a výchovnej činnosti, zabezpečuje škola aj mimoškolskú činnosť. Naši žiaci majú možnosť navštevovať krúžky a svoju kreativitu, vedomosti, schopnosti a ich uplatnenie už tradične dokazujú v rôznych vedomostných a športových súťažiach. O kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti svedčí aj fakt, že naši absolventi sú každoročne úspešne prijatí na vysoké školy.

Pri tejto slávnostnej chvíli sme si s úctou zaspomínali na pedagógov, ktorí formovali a stále formujú mladú generáciu. Spomenuli sme si na množstvo absolventov, ktorí prispeli k dobrému menu školy, stali sa z nich úspešní inžinieri, podnikatelia, športovci aj učitelia a ktorí s láskou spomínajú na svoju školu.

Želáme si, aby v duchu tradícií kráčala škola k ďalším úspechom, aby zlepšovala kvalitu vzdelávania, rozvíjala študijné odbory a na základe projektov spolupracovala s inými školami.

Poďakovanie patrí všetkým bývalým i súčasným zamestnancom, žiakom, aj tým, ktorí svojimi skúsenosťami, radami, materiálnou či finančnou pomocou prispeli k tomu, aby naša škola bola vždy krajšia a šírila dobré meno. Každý, kto zanechal kúsok svojho JA v deťoch či v škole, si zaslúži úprimné ďakujem.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú, rodičom, priaznivcom školy a sponzorom. V neposlednom rade ďakujeme za podporu a dobrú spoluprácu Prešovskému samosprávnemu kraju. S  nádejou sa pozeráme do budúcnosti  presvedčení, že v našom diele budú pokračovať nasledovníci a budú šíriť dobré meno našej školy.

Údelom človeka je zanechať po sebe niečo, čo ho bude pripomínať. Zanechať za sebou svoje stopy… Stopy, ktoré pretrvajú čo najdlhšie, pretože na vlastné korene a na ľudí, ktorí dávajú krídla, sa nezabúda…

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2019_storocnica, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 10. 12. 2019

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024