100 rokov od založenia SPŠ stavebnej v Prešove

21. 10. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

100 želaní pre SPŠ stavebnú v Prešove

Školstvo

V súvislosti so 100. výročím Strednej priemyselnej školy stavebnej, Plzenská 10, Prešov, vyrobili a predstavili členovia ŽŠR (žiackej školskej rady) 3D maketu, ktorá sa už vyníma pred hlavným vstupom do budovy.

Maketa sa skladá z pravítka, príložníka, geodetickej laty a kružidla, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou štúdia na našej škole. Predstavenie makety sprevádzalo aj slávnostné uloženie a archivovanie želaní do zeme. Žiaci si pripravili originálne želania, v ktorých našej „oslávenkyni“ popriali hlavne veľa úspešných žiakov, motivovaných učiteľov a veľa elánu v ďalšom napredovaní.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2019_vyrocie, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 21. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024