Urząd SKP

Urząd Samorządowego Kraju Preszowskiego

Urząd Samorządowego Kraju Preszowskiego powstał 1 stycznia 2002. Urząd SKP dzieli się na wydziały
Każdym wydziałem zarządza odpowiedni kierownik wydziału. Urzędem zarządza kierownik urzędu.

Urząd jest organem wykonawczym w sprawach organizacyjnych i administracyjnych Rady Samorządowego Kraju Preszowskiego, przewodniczącego Samorządowego Kraju Preszowskiego i innych organów powołanych przez radę. Tworzą go pracownicy Samorządowego Kraju Preszowskiego.

Jednostki, posiadające specjalny status: Kancelaria Przewodniczącego SKP, Kancelaria Kierownika Urzędu SKP, Jednostka Głównego Kontrolera SKP, Wydział Programów Transgranicznych, Instytucja Pośrednicząca w ramach Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego (IP/IZ RPO)

Opublikowane: 25. 10. 2023

Zaktualizowane: 18. 3. 2024