Dokumenty Interreg - PL

Program Interreg Poľsko - Slovensko spolufinancovaný Európskou úniou

Wersja słowacka (SK) Dokumenty w języku słowackim

Dokumenty w języku słowackim

Polish  Dokumenty w języku polskim

Dokumenty dla wnioskodawców małych projektów

 Podręcznik dla beneficjenta małych projektow w Programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, versja 1.0 ZIP (5,31 MB)

Uwaga!!!

W Podręczniku dla beneficjenta małych projektów, w pkt. 6.1.5.6 Szczegółowy projekt budżetu na stronie 63 stwierdza się, że dokumenty potwierdzające prawidłowe oszacowanie wartości wydatku te powinny być sporządzone NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 3 MIESIĄCE PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU. W celu uzyskania wskazówek i właściwej interpretacji przedstawiamy wyjaśnienie od Zarządzającego FMP, że dokumenty te nie powinny być starsze niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty związane z Programem

Aktualne dokumenty związane z Programem oraz projektami standardowymi publikowane na stronie internetowej Programu Interreg Polska − Słowacja 2021-2027.

Opublikowane: 23. 10. 2023

Zaktualizowane: 12. 3. 2024