Archív výziev

Archív podujatí v roku 2009 

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) Vás pozýva na bezplatný seminár k novej výzve v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika
Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.
Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 22VS -1001 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky dňa 15. marca 2010.

Seminár k spomínanej výzve sa uskutoční v priestoroch Obvodného úradu, Nám. mieru 3, zasadačka, dňa 10. marca 2010 v Prešove.  

 

 

Publikované: 24. 1. 2013

Aktualizované: 27. 1. 2023