Zamestnanci úradu

Kontakty na zamestnancov Úradu PSK v podobe vyhľadávacieho formulára podľa zadaného kritéria

Kontakty je možné vyhľadávať podľa odboru/oddelenia alebo podľa priezviska.  

 

 

 

Publikované: 19. 4. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023