Kontakt

Útvar hlavného kontrolóra PSK 

Adresa:

Prešovský samosprávny kraj 
Útvar hlavného kontrolóra
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra

 

Publikované: 10. 8. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023