Rok 2015

Materiály ÚHK za rok 2015

Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK

Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na 1. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na 2. polrok 2015

Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK

Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za 1. polrok 2015

Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za 2. polrok 2015

Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK

Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za 1. polrok 2015

Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za 2. polrok 2015

Stanoviská hlavného kontrolóra

 

 

Publikované: 16. 3. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023