Rok 2014

Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK

Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK

Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK

Stanoviská hlavného kontrolóra PSK

Publikované: 16. 3. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023