Dokumenty ÚHK

Materiály a dokumenty Útvaru hlavného kontrolóra PSK 

Na tejto stránke nájdete materiály Útvaru hlavného kontrolóra PSK predkladané do Zastupiteľstva PSK podľa jednotlivých rokov a legislatívne záväzne dokumeny na úseku ÚHK.

Správy a dokumenty za jednotlivé roky

 

Legislatívne dokumenty

Organizačný poriadok Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja (PDF, 566 kB)

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji

Zásady kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja

 

Publikované: 4. 4. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023