RIUS hlavný dokument

Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského samosprávneho kraja 2014 – 2020

 

Publikované: 12. 8. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023