Odbor zdravotníctva

Aktuálne

Dokumenty PSK z oblasti zdravotníctva

Dokumenty PSK pre oblasť zdravotníctva
Dokument – názov  Formát  Dátum zverejnenia
Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – položka 150) na úseku zdravotníctva    

Pokyny pre podávanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

   
Odborný zástupca    
Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch – položka 150)     
Edukačný materiál – Podozrivá osoba na vysoko nebezpečnú nákazu PDF (738 kB)  
Informačný bulletin Hlavného hygienika SR PDF (7,18 MB) 15. 10. 2014

 

 

Formuláre a tlačivá

Formuláre a tlačivá týkajúce sa oblasti zdravotníctva sú rozdelené do dvoch tabuliek pre prevádzkovateľov zdravotníckeho zariadenia a pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia 

Doklady potrebné na vydanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Doklady potrebné na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
Názov tlačiva, formulára – dokument  Formát  Dátum zverejnenia
Tlačivá všetky spolu pre vytlačenie formulára a vyplnenie perom (vo formáte PDF) vrátane zoznamov na požadované doklady Formát ZIP ZIP (459 kB) 24. 08. 2018, platné od 1.9.2018

Tlačivá všetky spolu pre vyplnenie formulára v počítači a následne vytlačenie  (vo formáte ODT, vo formáte DCX – Open XML) bez zoznamov na požadované doklady

Formát ZIP ZIP (230 kB) 24. 08. 2018, platné od 1.9.2018

Doklady potrebné na vydanie povolenia pre FO (§ 11,13 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.)

Formát PDF PDF (33,7 kB) 24. 08. 2018, platné od 1.9.2018
Doklady potrebné na vydanie povolenia pre PO (§ 13 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.) Formát PDF PDF (34 kB) 1.1.2019
Doklady potrebné na vydanie povolenia pri zmene FO (§ 16, 17 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.) Formát PDF PDF (34,85 kB) 24. 08. 2018, platné od 1.9.2018
Doklady potrebné na vydanie povolenia pri zmene PO (§ 16, 17 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.) Formát PDF PDF (39,39 kB) 24. 08. 2018, platné od 1.9.2018

Žiadosť o vydanie povolenia pre FO (§ 11,13 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.)

 

 

24. 08. 2018, platné od 1.9.2018

Žiadosť o vydanie povolenia pre PO (§ 11,13 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z.)

 

24. 08. 2018, platné od 1.9.2018

 

Žiadosť  o vydanie povolenia pri zmene FO (§ 17 zákona č. 578/2004 Z. z.)

  

24. 08. 2018, platné od 1.9.2018 

Žiadosť  o vydanie povolenia pri zmene PO (§ 17 zákona č. 578/2004 Z. z.)

 

24. 08. 2018, platné od 1.9.2018 

Žiadosť o zrušenie povolenia FO (§ 19, ods. 1, písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.)

 

24. 08. 2018, platné od 1.9.2018 

Žiadosť o zrušenie povolenia PO (§ 19, ods. 1, písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z)

 

24. 08. 2018, platné od 1.9.2018 

Vzor čestného vyhlásenia FO (§ 13 ods.3 písm. d)  zákona č. 578/2004 Z.z.)

  24. 08. 2018, platné od 1.9.2018

Vzor čestného vyhlásenia PO (§ 13 ods.5 písm. e)  zákona č. 578/2004 Z.z.)

  24. 08. 2018, platné od 1.9.2018

Vzor čestného vyhlásenia FO (§17 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.)

  24. 08. 2018, platné od 1.9.2018

Vzor čestného vyhlásenia PO (§17 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.)

  24. 08. 2018, platné od 1.9.2018

Zápisnica vo veci vzdania sa opravného prostriedku

  24. 02. 2020, platné od 1.3.2020


Poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Doklady potrebné na vydanie povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti – od 1.1.2019

Názov tlačiva, formulára – dokumentu Formát  Dátum aktualizácie

Doklady potrebné na vydanie povolenia pre FO Formát PDF PDF (35,84 kB)

   Formát PDF PDF 12.7.2019
Doklady potrebné na vydanie povolenia pre PO Formát PDF PDF (35,99 kB)    Formát PDF PDF 12.7.2019
Doklady potrebné na vydanie povolenia pri zmene Formát PDF PDF (34,95 kB)    Formát PDF PDF 12.7.2019

Údaje žiadateľa o vydanie povolenia potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov orgánom verejnej moci  Formát PDF  PDF  ( 49,56 kB )

   Formát PDF PDF 12.7.2019

Žiadosť o vydanie povolenia pre FO (§ 6, ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.)

  Formát PDF PDF , Formát RTFOpen XML (docx), ODT

 

 

1.9.2018

Žiadosť o vydanie povolenia pre PO (§ 6, ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z.)

Formát PDF PDF , Formát RTFOpen XML (docx), ODT

 1.9.2018

Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene pre FO (§ 8, ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.)

Formát PDF PDF , Formát RTFOpen XML (docx), ODT

 1.9.2018

Žiadosť o vydanie povolenia pri zmene pre PO (§ 8, ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.) Formát PDF PDF , Formát RTFOpen XML (docx), ODT

 1.9.2018

Žiadosť o zrušenie povolenia FO (§ 10, ods. 1 písm. e) zákona č. 362/2011 Z. z.) Formát PDF PDF , Formát RTFOpen XML (docx), ODT

 1.9.2018

Žiadosť o zrušenie povolenia PO (§ 10, ods. 1 písm. e) zákona č. 362/2011 Z. z.) Formát PDF PDF , Formát RTFOpen XML (docx), ODT

 1.9.2018

Vzor čestného vyhlásenia FO – nezmenené údaje (§ 8 ods. 3 zákona NR SR č. 362/2011 Z. z.)

Formát PDF PDF , Formát RTFOpen XML (docx), ODT 1.1.2019

Vzor čestného vyhlásenia PO – nezmenené údaje (§ 8 ods. 3 zákona NR SR č. 362/2011 Z. z.)

Formát PDF PDF , Formát RTFOpen XML (docx), ODT 1.1.2019

Vzor čestného vyhlásenia FO – dôveryhodnosť (§ 3 ods. 6  zákona NR SR  č. 362/2011 Z. z.)

Formát PDF PDF , Formát RTFOpen XML (docx), ODT 1.1.2019

Vzor čestného vyhlásenia PO – dôveryhodnosť (§ 3 ods. 6  zákona NR SR  č. 362/2011 Z. z.)

Formát PDF PDF , Formát RTFOpen XML (docx), ODT 1.1.2019

Publikované: 16. 8. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023