Lekárske obvody - rajonizácia

Zdravotné obvody v Prešovskom kraji

Podľa§ 46 ods. 1 písm. l) zákona č. 576/2004 Z. z.o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov samosprávny kraj určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotný obvod je administratívne učenie časti územia Slovenskej republiky poskytovateľovi (§ 2 ods. 22 zák. č. 576/2004 Z. z.)

  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých (všeobecné lekárstvo),                                       
  • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast (pediatria),
  • špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (gynekológia a pôrodníctvo),
  • špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (stomatológia).

Poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z iného ako určeného zdravotného obvodu sa posudzuje ako poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z určeného zdravotného obvodu (§ 2 ods. 24 zák. č. 576/2004 Z. z.).          

Aktuálny oznam

Elektronické služby PSK

V portálu Elektronických služieb PSK sú dostupné tieto e-služby prevádzke:

Kto je môj lekár?

Informáciu získate prostredníctvom zaslania dopytu na emailovú adresu:  zdravotnictvo@vucpo.sk

 

 

 

 

 

Publikované: 15. 10. 2020

Aktualizované: 27. 1. 2023