Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD)

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. Koná sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy.

Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.

Predkladaný materiál má za cieľ informovať o príprave na toto podujatie, keďže PSK sa svojimi aktivitami každoročne aktívne zapája do tohto podujatia hlavne prostredníctvom kultúrnych a kultúrno-osvetových inštitúcií.

Aktuálny ročník – DEKD 2017

Publikované: 22. 8. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023