Kultúrne podujatia

KALENDÁRIUM podujatí v PSK podľa typu organizácie

 

DEKD – Dni európskeho kultúrneho dedičstva 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Koná sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy (Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom DEKD v roku 1993). 

Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.

Aktuálny ročník – DEKD 2017

Publikované: 22. 6. 2020

Aktualizované: 27. 1. 2023