Kompetencie dopravy

Odbor dopravy PSK – kompetencie a činnosti

Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje výkon originálnej kompetencie ako aj prenesený výkon štátnej správy prostredníctvom odboru dopravy a oddelenia  oddelenia osobnej dopravy a prostredníctvom Správy a údržby ciest PSK a jeho oblastí a to na týchto úsekoch:

  • cestnej dopravy
  • dráh
  • pozemných komunikácií

Činnosť odboru dopravy

Legislatíva na úseku dopravy

Ďalšie predpisy na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Publikované: 5. 6. 2023

Aktualizované: 5. 6. 2023