Zasadnutia Rady Partnerstva 2014 - 2020

Zasadnutia Rady Partnerstva pre Regionálnu integrovanú územnú stratégiu Prešovského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020

Rok 2015

  • zasadnutie (10. 11. 2015 – zápisnica – PDF (36 kB)
  • 3. zasadnutie (10.02.2015) – zápisnica – PDF (42 kB)
  • 2. zasadnutie (xx.xx.201x) – zápisnica
  • 1. zasadnutie (04.07.2014) – zápisnica – PDF (19 kB)

Publikované: 7. 3. 2016

Aktualizované: 20. 2. 2024