Oddelenie medzinárodnej spolupráce

Zamestnanci oddelenia

Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom  „@“.

 

Publikované: 21. 11. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023