Cezhraničné programy

Subjekty z prešovského kraja majú možnosť z hľadiska územnej oprávnenosti čerpať zdroje EÚ z dvoch programov cezhraničnej spolupráce:

V časti Projekty nájdete bližšie informácie o projektoch – schválené projekty.

Aktuálne výzvy

Aktuálne informácie k výzvam

 

Publikované: 12. 11. 2020

Aktualizované: 27. 1. 2023