Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu

Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu

fotografia vedúcej odboru cezhraničných programov - Mgr. Patrícia Janoušková - Hnátová

Vedúca oddelenia:  

Telefón:

Fax:

E-mail:

Adresa:

Mgr. Patrícia Janošková Hnátová

051/ 70 81 528

051/ 70 81 520

cezhrprogramy@vucpo.sk

Odbor cezhraničnej
a medzinárodnej spolupráce
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Aktuálne

Nórsky finančný mechanizmus

 

Program HUSKROUA – ENI 2014 – 2020

 

Program PL-SK 2014- 2020

 

Publikované: 21. 11. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023