Oddelenie komunikácie a propagácie

Oddelenie komunikácie a propagácie je súčasťou Kancelárie predsedu PSK.

Popis činností

 • Tvorí koncepčné materiály na uplatňovanie mediálnej politiky v podmienkach Úradu PSK.
 • Zabezpečuje informačné a propagačné aktivity v súlade s mediálnou politikou, komunikačnou stratégiou a plánom komunikačných aktivít Úradu PSK.
 • V súlade s mediálnou politikou Úradu PSK tvorí a publikuje mediálne výstupy.
 • Oficiálne vystupuje a prezentuje stanoviská PSK primárne prostredníctvom hovorcu.
 • Zabezpečuje, kompletizuje a pripravuje materiály na tlačové besedy, pre televíznu spravodajskú reláciu Týždeň v PSK, informačné periodikum PSK a ostatné výstupy PSK na lokálnej a celoslovenskej úrovni.
 • Administratívne zabezpečuje zverejňovanie a vysielanie relácií a výstupov Úradu PSK v elektronických a printových médiách.
 • Monitoruje dennú tlač a televízne vysielanie celoslovenského a regionálneho významu.
 • Tvorí grafické a audiovizuálne materiály k aktivitám a podujatiam Úradom PSK.
 • Komunikuje s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí, online webového rozhrania a ďalšími online komunikačnými kanálmi.
 • Inzeruje v médiách podľa požiadaviek Úradu PSK.
 • Tvorí, vedie a aktualizuje databázu fotografií a audiovizuálneho materiálu.
 • Zabezpečuje propagačný materiál a vecné dary pre potreby Predsedu PSK a Úradu PSK.
 • Vedie evidenciu darov a propagačného materiálu.
 • Garantuje e-služby za Kanceláriu predsedu.
 • Zverejňuje informácie a zmluvy na webovom sídle PSK za Kanceláriu predsedu.

Bližšie informácie nájdete v časti Mediálna komunikácia PSK.

Zamestnanci oddelenia

 

 

Publikované: 28. 2. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023