Kancelária predsedu PSK

Kancelária predsedu PSK plní úlohy, ktoré súvisia s odborným a profesionálnym zázemím predsedu PSK:

  • organizovanie a zabezpečovanie obsluhy pri zahraničných návštevách na najvyššej úrovni, 
  • zabezpečovanie zahraničných pracovných alebo služobných ciest a zahraničných alebo služobných stykov vrátane organizovania prijatí zahraničných delegácií, 
  • preberanie, zhromažďovanie a príprava podkladov pre chod kancelárie.

Činnosť kancelárie riadi riaditeľ Kancelárie predsedu PSK a v jeho neprítomnosti vedúci Sekretariátu predsedu PSK.

Riaditeľ kancelárie predsedu

 Fotografia vedúceho kanclárie predsedu - Marek Cimbala

 Fax:  051/ 70 81 100

 

Zamestnanci kancelárie predsedu

 

Publikované: 24. 11. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023