Prenájom nebytových priestorov - Knižnica P.O.Hviezdoslava Prešov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Knižnica P.O.Hviezdoslava, Levočská 9, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 6379, nachádza sa na ulici Levočskej 9, Prešov,  6. poschodie, súpisné číslo 7034,  katastrálne územie Prešov 
  •  prenajímaná plocha v m2 :

nebytové priestory (3 kancelárie) o výmere 30,6 m2, 14,4 m2 a 19,5 m2 (kancelárie je možné prenajať aj jednotlivo)
spoločné priestory prisluchajúce ku kanceláriám o výmere 30 m2 (WC, kuchynka, chodba, schodište)  

Cena nájmu:

  • minimálne nájomné za prenájom  kancelárií  je 40  €/m2/ročne (1.205,04 Sk)
  • minimálne nájomné za spoločné priestory je 10 €/m2/ročne (301,26 Sk)
  • v cene nájomného nie sú zahrnuté režijné náklady
                                                                 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu   051/77 24 642, 0918 430 895.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zasielať do 26.2.2010 na adresu:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Levočská 9
080 01 Prešov

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024