Drevené kostolíky

Cerkov je zaužívaný názov, ktorý používajú ľudia gréckokatolíckeho a pravoslávneho vierovyznania pre pomenovanie svojich kostolov. Hlavným znakom cerkví je ikonostas, t.j. drevená stena s ikonami oddeľujúca oltár od ostatných častí chrámu. V roku 2008 boli medzi svetové kultúrne pamiatky UNESCO zaradené rímskokatolícke kostoly v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku ako aj gréckokatolícke cerkvy v Bodružali, Ladomirovej a Ruskej Bystrej. Práve tieto splnili prísne podmienky UNESCO, medzi ktorými boli kritéria ako: autenticita, to, či slúži objekt svojmu účelu, či je stavba na pôvodnom mieste, v akom stave je jeho vnútorné zariadenie a či nedošlo k narušeniu integrity pamiatky dostavbami a mladšími úpravami.

V Prešovskom kraji sa nachádzajú tieto drevené kostolíky a cerkvy:

 • Bodružal – cerkov sv. Mikuláša, postavená v roku 1658. Na severnej stene hlavnej lode je zachovaná časť nástenných malieb z konca 18. storočia. Vnútorná výzdoba je baroková, bielo-zlato maľovaná.
 • Brežany – cerkov evanjelistu sv. Lukáša, bola postavená v roku 1727. V súčasnosti je plne funkčná a slúžia sa v nej rímskokatolícke bohoslužby.
 • Dobroslava – cerkov sv. Paraskievy, bola postavená v roku 1705. Je to jediná cerkov na Slovensku vybudovaná na pôdoryse gréckeho kríža.
 • Frička – cerkov archanjela Michala, postavená v 19. storočí. V chrámovej veži sú zavesené tri zvony, najstarší je z roku 1697.
 • Hervartov – rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Františkovi z Assisi v slovenskej obci nemeckého pôvodu. Drevený kostolík z konca 15. storočia je najstarším kostolíkom na Slovensku. V interiéri sú nástenné maľby z roku 1665. Pri kostolíku vzniklo Centrum služieb cestovného ruchu, v ktorom sa nachádza informačné stredisko, toalety i malá kaviarnička. www.hervartov.sk
 • Hrabová Roztoka – cerkov sv. Bazila Veľkého bola postavená v polovici 18. storočia. V interiéri sa nachádza zaujímavá skriňa zhotovená v gotickom slohu.
 • Hraničné – cerkov Nepoškvrneného počatia Panny Márie, postavená v roku 1785. Cerkov slúži nielen pre potreby veriacich východného, ale aj západného rímskokatolíckeho obradu.
 • Hunkovce – cerkov Ochrany Presvätej Bohorodičky bola postavená na konci 18. storočia. V chráme sa už nenachádza ikonostas a neslúži už svojmu pôvodnému účelu.
 • Jalová – cerkov sv. Juraja z roku 1792. Keďže sa jedná o priestorovo veľmi malý chrám, zaujímavosťou ikonostasu je, že ikony svätcov v hlavnom rade sú osadené kolmo na ikonostas.
 • Jedlinka – cerkov Ochrany Presvätej Bohorodičky bola postavená v roku 1763. Interiér dopĺňajú vzácne drevené barokové svietniky, čaša z I. polovice 18. storočia a liturgické knihy zo 17. storočia vytlačené cyrilikou vo Ľvove a iných ukrajinských mestách.
 • Kalná Roztoka – cerkov sv. Bazila Veľkého (Jána Krstiteľa) bola postavená koncom 18. storočia. Zvonku je zrub omastený hlinou a obielený, v dôsledku čoho chrám pôsobí dojmom murovanej stavby.
 • Kežmarok – evanjelický drevený artikulárny kostol je zasvätený sv. Trojici a bol postavený v roku 1717 bez použitia kovových klincov. Najviac v jeho vnútri zaujme mohutný drevený oltár. Traduje sa, že pri stavaní pomáhali švédski námorníci a zanechali po sebe pamiatku – vrch interiéru pripomína obrátenú provu lode a okná sú okrúhleho tvaru, ako na lodiach. Kostol je stavaný v slohu ľudového baroka. Mohutná maľovaná klenba sa opiera o štyri točité ebenové stĺpy a obvodové múry. Na prízemí a šiestich chóroch je miesto pre vyše 1500 ľudí. Po generálnej oprave v roku 1991 – 1996 sa stal kostol opäť bohoslužobným stánkom kežmarskej ev.a.v. artikulárnej cirkvi. www.evanjelik.sk/kezmarok
 • Korejovce – cerkov Ochrany Presvätej Bohorodičky bola postavená v roku 1764. Ikonostas pochádza pravdepodobne z pôvodného chrámu v Krajnej Bystrej, ktorý dnes už neexituje.
 • Kožany – cerkov Stretnutia Pána so Simeonom bola postavená koncom 18.storočia. V interiéri sa zachovali vzácne nástenné maľby s výjavmi zo Starého a Nového zákona z rokov 1793-1797. Zaujímavé sú okenné mreže, ručne kované v gotickom štýle.
 • Krajné Čierno – cerkov sv. Bazila Veľkého bola postavená v 18. storočí, v roku 1730. Tento chrám patril medzi sto najohrozenejších pamiatok sveta a aj preto tu prebehla rozsiahla rekonštrukcia v rokoch 2000-2004.
 • Krivé – cerkov evanjelistu Lukáša bola postavená v roku 1826. V chráme sa nachádzajú vzácne ikony zo 16. stor.
 • Ladomirová – cerkov archanjela Michala pochádza z roku 1742, ktorého zvláštnosťou je, že bol pôvodne postavený bez jediného klinca. Ikonostas má päťradovú polychrómovanú drevenú architektúru vyplnenú ikonami, časť z nich bola zničená v 2. svetovej vojne. Okrem toho je tu niekoľko ikon a ostatných bohoslužobných predmetov, zapísaných v zozname kultúrnych pamiatok.
 • Lukov-Venécia – cerkov sv. Kozmu a Damiána pochádza z rokov 1708 – 1709. Zaujímavosťou chrámu je jeho južný vchod do lode z krytej verandy a nie zo západnej strany ako je zvykom u iných chrámov.
 • Matysová – cerkov sv. archanjela Michala z druhej polovice 18. storočia. V súčasnosti sa nachádza v areáli skanzenu v Starej Ľubovni. Konajú sa tu liturgie pri významných cirkevných sviatkoch. Ľubovnianske múzeum, Tel.: 052/432 3982
 • Mikulášová – cerkov zasvätená Ochrane Presvätej Bohorodičky bola postavená v roku 1730. Pôvodne stála v obci Mikulášová (okr. Bardejov), v súčasnosti sa nachádza v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch. Šarišské múzeum, Skanzen Bardejovské Kúpele, Tel.: 054/4722072
 • Miroľa – cerkov Ochrany Presvätej Bohorodičky je z roku 1770. Ikonostas má štvorradovú polychrómovú architektúru z 18. storočia s ikonami a cárskymi dvercami.
 • Nižný Komárnik – cerkov Ochrany Presvätej Bohorodičky, postavená v roku 1938. Tento chrám je zrejme jediný, ktorý pomáhal zrealizovať profesionálny architekt.
 • Nová Polianka – cerkov pochádzajúca z roku 1763 bola pôvodne zasvätená sv. Paraskieve. V roku 1961 bola po rekonštrukcii rozobratá a v roku 1986 podľa presnej dokumentácie obnovená v skanzene vo Svidníku. Cerkov je po vysviacke v roku 1993 opäť funkčná a konajú sa v nej príležitostné bohoslužby. Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, Národopisná expozícia v prírode-skanzen, tel.: 054/752 29 52
 • Nová Sedlica – cerkov archanjela Michala bola postavená v roku 1764 a v roku 1977 bola premiestnená do skanzenu v Humennom. Vihorlatské múzeum-skanzen Humenné, Tel: 057/ 775 56 71
 • Potoky – cerkov sv. Paraskievy postavená v roku 1773. Vo vnútri chrámu sa zachovali fragmenty nástennej maľby, prevažne s rastlinným ornamentom.
 • Príkra – cerkov archanjela Michala bola postavená v roku 1777. Ikonostas má drevenú polychrómovanú architektúru so štyrmi radmi ikon a cárskymi dverami, zdobenými rezbou a maľbou.
 • Ruský Potok – cerkov archanjela Michala z roku 1740. Cenné sú liturgické knihy, ktoré boli ešte v polovici 17. storočia vytlačené cyrilikou vo Ľvove a iných ukrajinských mestách. Pravoslávny farský úrad Ulič Krivé, Tel.: 057/769 40 30
 • Šemetkovce – cerkov archanjela Michala pochádza z roku 1752. Zachoval sa tu vzácny zrubový oltár s ikonou Ochrany Presvätej Bohorodičky z toho istého roku.
 • Topoľa – cerkov archanjela Michala bola postavená okolo roku 1700. V súčasnosti sa v tomto chráme už pravidelne neslúži.
 • Tročany – cerkov sv. Lukáša z roku 1739. V chráme je iba fragment ikonostasu, ktorý je dvojradový a pochádza zo 17. storočia.
 • Uličské Krivé – cerkov archanjela Michala pochádza z roku 1718. Na bočných stenách chrámu sú umiestnené ikony zo 16. a 17. storočia, ktoré pravdepodobne tvorili výzdobu staršieho chrámu.
 • Vyšný Komárnik – cerkov bola postavená v roku 1924 na mieste pôvodného dreveného chrámu z roku 1700, zničeného v prvej svetovej vojne. Je zasvätená svätým bratom liečiteľom Kozmovi a Damianovi. Jednotlivé ikony nie sú na plátne, ale na dreve.

Publikované: 13. 8. 2010

Aktualizované: 13. 2. 2024