VZN PSK č. 90/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 90/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 90/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 , VZN PSK č. 56/2016, VZN PSK č. 79/2019 a VZN PSK č. 84/2020

VZN PSK č. 90/2021 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 6. decembra 2021 na svojom  31. zasadnutí uznesením č. 852/2021.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023