VZN PSK č. 79/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 79/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 79/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016

VZN PSK č. 79/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 9. decembra 2019 na svojom  17. zasadnutí uznesením č. 346/2019.

Publikované: 26. 7. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023