VZN PSK č. 77/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 77/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 77/2019,  ktorým sa vydáva záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 77/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 na svojom  15. zasadnutí uznesením č. 269/2019.

Publikované: 26. 7. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023