VZN PSK č. 75/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 75/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 75/2019,  ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok

VZN PSK č. 75/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 na svojom  15. zasadnutí uznesením č. 265/2019.

Publikované: 26. 7. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023