VZN PSK č. 74/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 74/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 74/2019,  ktorým sa zrušuje Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, Svidník

VZN PSK č. 74/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 na svojom  15. zasadnutí uznesením č. 264/2019.

Publikované: 26. 7. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023