VZN PSK č. 73/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 73/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 73/2019, ktorým sa zrušuje Stredná priemyselná škola drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti Strednej priemyselnej školy drevárskej, Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24 ako súčasť Strednej priemyselnej školy drevárskej, Bardejovská 24, Prešov

VZN PSK č. 73/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 na svojom  15. zasadnutí uznesením č. 263/2019.

Publikované: 26. 7. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023