VZN PSK č. 72/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 72/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 72/2019,  o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 72/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 17.júna 2019 na svojom 14. zasadnutí uznesením č. 228/2019.

Publikované: 26. 7. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023