VZN PSK č. 71/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 71/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 71/2019,  ktorým sa zriaďuje Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad

VZN PSK č. 71/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 8. apríla 2019 na svojom 12. zasadnutí uznesením č. 191/2019.

Publikované: 26. 7. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023