VZN PSK č. 70/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 70/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 70/2019 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu

VZN PSK č. 70/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 8. apríla 2019 na svojok  12. zasadnutí uznesením č. 190/2019.

Publikované: 26. 7. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023