VZN č. 69/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 69/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 69/2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov

VZN PSK č. 69/2019 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 4. februára 2019 uznesením č. 171/2019.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023