VZN č. 61/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 61/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 61/2017, ktorým sa ruší Školský internát, Mierová 1973/79, Humenné ako súčasť Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné

VZN PSK č. 61/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 22. augusta 2017 uznesením č. 564/2017 nadobúda účinnosť 31.augusta 2017.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023