VZN č. 60/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 60/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 60/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017

VZN PSK č. 60/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 19. júna 2017 uznesením č. 526/2017 nadobúda účinnosť 19. júna 2017.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023