VZN č. 59/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 59/2017

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 59/2017, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov

VZN PSK č. 59/2017 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 21. februára 2017 uznesením č. 455/2017

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023