VZN č. 48/2015

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 48/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 48/2015, ktorým sa ruší Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy, Komenského 16, Lipany

VZN PSK č. 48/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 27. októbra 2015 uznesením č. 247/2015nadobúda účinnosť dňom 2. decembra 2015.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023