VZN č. 44/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 44/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 44/2014 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení

VZN PSK č. 44/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 09. decembra 2014 uznesením č. 135/2014 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2015.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023