VZN č. 41/2014

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 41/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 41/2014, ktorým sa ruší Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1 v Humennom

VZN PSK č. 41/2014 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2014 uznesením č. 81/2014 z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu, nadobúda účinnosť dňom vyvesenia t. j. 26. augusta 2014.

Publikované: 3. 8. 2023

Aktualizované: 19. 10. 2023