Poslanecké kluby 2017 - 2022

Poslanecké kluby 2017 – 2022

Vo volebnom období 2017 – 2022 sú vytvorené tieto poslanecké kluby:

V zmysle Čl. 6 Organizačného poriadku krajskej samosprávy došlo k zániku poslaneckého klubu SMER-SD z dôvodu nenaplnenia podmienky minimálneho počtu členov klubu. 

Nezaradení poslanci:

  • FERKO Ján
  • HIRČKO Ján
  • JAKUBOV Martin
  • KMEC Jozef
  • LAJOŠ Martin
  • PILIP Peter
  • SOKOL Peter – SMER-SD
  • WZOŠ Igor

KIČURA Jozef (poslanecký mandát do 15.7.2021)

HOPTA Ivan (poslanecký mandát do 21.12.2021)

Publikované: 25. 11. 2022

Aktualizované: 24. 1. 2024