2021 Majetkové priznania predsedu a poslancov

Oznámenia o majetkových priznaniach predsedu a poslancov PSK za rok 2021

Poslanci Zastupiteľstva PSK 

Predseda PSK – Milan Majerský

Poslanci Zastupiteľstva PSK 

Predseda PSK – Milan Majerský

 

Publikované: 28. 10. 2022

Aktualizované: 24. 1. 2024