Komisia zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie zdravotníctva pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko 
Predseda: MUDr. Martin Lajoš
Podpredseda: MUDr. Pavol Slovík
Sekretár:

Mgr. Zuzana Sabolová, MPH

Členovia – poslanci:  MUDr. Ing. Marek Fedor
  MUDr. Ján Hencel, MSc.
  MUDr. František Orlovský
  MUDr. Martin Jakubov
  MUDr. Peter Bizovský, MPH
 Členovia – neposlanci: MDDr. Peter Pitorák
  MUDr. Štefan Harčarufka
  MUDr. Igor Leško
  MUDr. Peter Klein, MBA
  MUDr. Peter Brenišin 
  Mgr. Jozef Guliga

Termín zasadnutia: 12.03.2014 o 14.00 hod.

Miesto konania: Domov mládeže, A. Duchnoviča, Sabinovská 2, Prešov (SPŠ – strojnícka)

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľov zápisnice
  3. Činnosť odboru zdravotníctva PSK (vedúci OZ PSK a LSK MUDr. Július Zbyňovský, MPH
  4. Informácia o evidovaní a prešetrovaní sťažnosti za rok 2013 odborom zdravotníctva PSK (vedúci OZ PSK a LSK MUDr. Július Zbyňovský, MPH
  5. Rôzne
  6. Záver

 

MUDr. Peter Bizovský, MPH, v. r.
predseda zdravotníckej komisie Z PSK

Zasadnutia komisie

Publikované: 28. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023