Dochádzka členov Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

2. zasadnutie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Dochádzka členov Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia Meno a priezvisko Účasť na zasadnutí
Predseda: PhDr. Vladimír Ledecký prítomný
Podpredseda: MUDr. Pavol Slovík ospravedlnený 
Sekretár:
Členovia – poslanci: Ing. Miroslav Čekan prítomný
  MUDr. Juraj Kuročka ospravedlnený 
  Ing. Anton Gašpár prítomný 
  Ing. Milan Baran prítomný
Členovia – neposlanci: Mgr. Jozef Bednár prítomný
  JUDr. Stanislav Ižarik  prítomný 
  Ing. Peter Makara  neprítomný
  Štefan Rusňák prítomný 

Publikované: 28. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023