Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko 
Predseda: Ing. Andrea Turčanová
Podpredseda: PhDr. Jaroslav Makatúra
Sekretár: PaedDr, Martina Slivková, PhD.
Členovia – poslanci: Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.
  Jozef Kanuščák
  Ján Hirčko
  JUDr. Štefan Bieľak
  Ing. Adrián Kaliňák
Členovia – neposlanci: Ing. Lukáš Hotáry
  Ján Kočiš
  Ing. Martin Lichman
    Ing. František Kornaj
  Ing. Ján Baňas
  Ing. Jozef Švagerko

Zasadnutia komisie 

Publikované: 28. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023