Komisia mandátová pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie mandátnej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko 
Predseda: Peter Pilip
Podpredseda: Michal Sýkora
Sekretár: PhDr. Gabriela Petrová, PhD.
Členovia – poslanci: Mgr. Martin Šmilňák
  Ing. Pavol Gašper
  Jozef Kanuščák

V zmysle § 20 zákona 302/2001 o samosprávnych krajoch môže byť členom mandátovej komisie iba poslanec.   

Táto komisia zasadá len vo výnimočných  prípadoch.

Zasadnutia komisie mandátovej 

 

Publikované: 28. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023