Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  Email
Predseda: PaedDr. Viera Leščáková viera.lescakova@gmail.com
Podpredseda: Mgr. Art. Juraj Bochňa, ArtD. juraj.bochna@gmail.com
Sekretár: Mgr. Emília Antolíková emilia.antolikova@psk.sk
Členovia – poslanci: Ing. Milan Baran baranmilan4@gmail.com
  Michal Didik mike.didik@gmail.com
  Mgr. Michal Iľkanin m.ilkanin@gmail.com
  Ing. Martin Karaš mato.karas@gmail.com
  Ing. Alfonz Kobielský alikobielsky@gmail.com
  PhDr. Jana Vaľová janavalova824@gmail.com
Členovia – neposlanci:    
Termín zasadnutia: 14.02.2014 o 11,00 hod. Miesto konania: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72

Program

  1. Otvorenie.
  2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľov uznesenia a zápisnice.
  3. Výberové konanie na miesto riaditeľa ĽOS v Starej Ľubvni – informácia.
  4. Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci ROP – informácia.
  5. Prehliadka Podtatranského múzea a Podtatranskej knižnice v Poprade.
  6. Otvorenie novej expozície v Tatranskej galérii v Poprade. 
  7. Rôzne
  8. Záver 
  Mgr. Emil Chlapeček, v.r. predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK   Mgr. Eva Arvayová, v.r. sekretár komisie

Zasadnutia komisie

   

Publikované: 25. 1. 2023

Aktualizované: 13. 4. 2023