Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko 
Predseda: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
Podpredseda: Mgr. Nadežda Sirková
Sekretár: Ing. Peter Makara
Členovia – poslanci: Ing. Stanislav Kahanec
  PaedDr. Viera Leščáková
  JUDr. Dušan Hačko
  Ing. Marek Hrabčák, PhD.
  Ing. Jozef Janiga
Členovia – neposlanci: Ing.Mária Kulanová
  Mgr. Ľuboš Sopoliga
  Ing. Ivan Koščík
  Mgr. Michal Majdak
  PaedDr. Branislav Baran,  MBA 
  Ing. Vladislav Bašista 

Termín zasadnutia:
Miesto konania: v malej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja (2.poschodie), Námestie mieru 2, Prešov

Program

  1.  

 

 

Ing. Holíková Mária, Phd., v. r.
sekretár komisie

Ing. Molčan Peter, v. r.
sekretár komisie predseda komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK

 

Zasadnutia komisie

 

 

 

 

Publikované: 29. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023